javascript file

Emniyet Teşkilatı Mevzuatı Pro - 구글평점:-, Emniyet Te kilatı Mevzuatı uygulamamızın reklamsız ve ek ozelliklere sahip versiyonudur. Bir kere satın alın, omur boyu guncel iceriklere sahip olun.

Uygulamamız devamlı guncellenerek, yeni icerikler eklenmeye devam etmektedir.
nternet kullanmadan okumanın tadını cıkarın.

Uygulamamızın icerikleri;

*Turk Ceza Kanunu
*Turkiye Cumhuriyeti Anayasası
*Ceza Muhakemesi Kanunu
*Emniyet Te kilatı Kanunu
*Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
*Adli ve Onleme Aramaları Yonetmeli i
*Adli Kolluk Yonetmeli i
*Aklama Sucu ncelemesi Hakkında Yonetmelik
*Emniyet Genel Mudurlu u Hizmetici E itim Yonetmeli i
*Emniyet Genel Mudurlu u Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rutbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yonetmeli i
*Emniyet Genel Mudurlu u Trafik Kurulu ları Eskort Yonetmeli i
*Emniyet Hizmetleri Sınıfı Ba Polis Memuru ve Kıdemli Ba Polis Memuru Rutbelerine Yukselme Esaslarına Dair Yonetmelik
*Emniyet Hizmetleri Sınıfı Bran Yonetmeli i
*Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer De i tirme Yonetmeli i
*Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yonetmeli i
*Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel Rutbe Terfileri ve De erlendirme Kurullarının Calı ma Usul ve Esaslarına li kin Yonetmelik
*Emniyet Te kilatı Personeli Kimlik Kartları Yonetmeli i
*Emniyet Te kilatı Sa lık artları Yonetmeli i
*Guvenlik Soru turması ve Ar iv Ara tırması Yonetmeli i
*Hakkında Dava Acılan Polis icin Avukat Tutma ve Ucret Odeme Usul ve Esasları Hakkında Yonetmelik
*Kimlik Bildirme Kanunun Uygulanması ile lgili Hakkında Yonetmelik
*Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yonetmelik
*Nakdi Tazminat ve Aylık Ba lanması Hakkında Yonetmelik
*Nobetci Memurların Gorev ve Sorumlulukları le Calı ma ekillerini Gosterir Yonetmelik
*Polis Cevik Kuvvet Yonetmeli i
*Sabotajlara Kar ı Koruma Yonetmeli i
*Yakalama,Gozaltına Alma ve fade Alma Yonetmeli i
*Ucretsiz veya ndirimli Seyahat Kartları Yonetmeli i
*Asayi e Muessir Bazı Fiillerin Onlenmesi Hakkında Kanun
*6136 Ate li Silahlar ve Bıcaklar le Di er Aletler Hakkında Kanun
*2566 Bazı Kamu Gorevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Ba lanması Hakkında Kanun
*5395 Cocuk Koruma Kanunu
*3152 ci leri Bakanlı ı Te kilat ve Gorevleri Hakkında Kanun
*Kabahatler Kanunu
*5607 Kacakcılıkla Mucadele Kanunu
*2918 Karayolları Trafik Kanunu
*1774 Kimlik Bildirme Kanunu
*4483 Memurlar ve Di er Kamu Gorevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
*2330 Nakdi Tazminat ve Aylık Ba lanması Hakkında Kanun
*5682 Pasaport Kanunu
*4652 Polis Yuksek O retim Kanunu
*2941 Seferberlik ve Sava Hali Kanunu
*3713 Terorle Mucadele Kanunu
*2911 Toplantı ve Gosteri Yuruyu leri Kanunu
*Emniyet Te kilatı Disiplin Tuzu u
*Polis Bakım ve Yardım Sandı ı Tuzu u

Veriler devletin sitesi http://mevzuat.gov.tr'den alınmaktadır.

Emniyet Teşkilatı Mevzuatı Pro

İSMAİL ŞATO

  • 애플 앱스토어 링크가 존재하지 않습니다
  • T스토어 링크가 존재하지 않습니다
  • 공식카페 링크가 존재하지 않습니다
  • 홍보영상 링크가 존재하지 않습니다
TOP